Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

83%
17%

5

GLASAJ

1

20.12.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Saradnja
Status: Realizacija u toku

Hasan Tanović, načelnik Općine Novo Sarajevo, i Osman Šaljo, direktor Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište”, potpisali su tokom decembra 2022. godine sporazum o poslovnoj saradnji – pružanju stručne psihosocijalne pomoći i podrške građanima te drugih oblika komplementarne saradnje. 

Neke aktivnosti uključivat će i pružanje usluga preventivnog i savjetodavno-terapeutskog rada s djecom i mladima s područja općine Novo Sarajevo, a kroz realizaciju preventivnih projekata poput interaktivnih radionica, predavanja, terapija razgovorom te pružanja stručne i profesionalne pomoći institucijama i ustanovama. Direktor Porodičnog savjetovališta istakao je da će se prednost dati projektima koji će se realizirati u saradnji s predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama s područja općine te centrima za zdravo starenje Novo Sarajevo.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca