Najavljena adaptacija sportskog terena Treće gimnazije


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

91%
9%

30

GLASAJ

3

13.01.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Ugovor o adaptaciji igrališta Treće gimnazije, u vrijednosti 234.000 KM, potpisali su 28.12.2022. godine Hasan Tanović, načelnik Općine Novo Sarajevo, i Nusret Bajramović, direktor firme Dinalsa d.o.o., koja je izvođač radova. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i zamjenica direktorice ove škole Meliha Salihović.

Planirani radovi uključuju sanaciju svih sportskih igrališta i dijela oko igrališta sa završnom oblogom od asfalta, sanaciju postojećih koševa i golova, nabavku i ugradnju nove konstrukcije s mrežom za odbojku, izmještanje rasvjetnih stubova, sanaciju tribina te odvodnju oborinske vode.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca