Čišćenje snijega ispred zdravstvenih ustanova u Novom Sarajevu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

69%
31%

9

GLASAJ

4

26.01.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Realizovano

Povjerenici Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo očistili su snijeg s prilaza Domu zdravlja Novo Sarajevo “Omer Maslić” i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca