Čišćenje snijega ispred zdravstvenih ustanova u Novom Sarajevu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

69%
31%

9

GLASAJ

4

26.01.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Realizovano

Povjerenici Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo očistili su snijeg s prilaza Domu zdravlja Novo Sarajevo “Omer Maslić” i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 22.02.2024.
Osnivanje Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkinzima
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 21.02.2024.
Rekonstrukcija i nadogradnja javne rasvjete
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 20.02.2024.
Podrška radu i aktivnostima koje provodi Centar za zdravo starenje
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca