Restauracija Historijskog muzeja BiH


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

11

GLASAJ

0

04.04.2024.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: U proceduri

Općina Novo Sarajevo je u saradnji s UNDP-em tokom 2022. godine finansirala i pribavila glavni projekat restauracije objekta Historijskog muzeja. Kompletna restauracija objekta iznosila bi 9.487.566 KM, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.

Projektnom dokumentacijom predviđena je realizacija projekta kroz faze, gdje je Općina Novo Sarajevo aplicirala prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo za realizaciju predfaze koja podrazumijeva sanaciju pristupnog stepeništa i ugradnju elektropodizne rampe, odnosno rampe koja omogućava pristup osobama s poteškoćama u kretanju, pri čemu se neće narušiti arhitektonski originalni dizajn Muzeja. Vrijednost ovog dijela projekta iznosit će 140.270 KM. 

Nakon toga, slijedi faza 1, koja podrazumijeva sanaciju i restauraciju transparentnog paralelopipeda – pasarele (krova i fasade) u vrijednosti od 1.602.399 KM, navodi se na stranici Općine Novo Sarajevo.

Vrijednost apliciranog projekta iznosila bi 1.827.610 KM

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda obišli su Muzej te je tom prilikom ministar Magoda naglasio da će Vlada KS i Ministarstvo kulture i sporta KS sufinansirati restauraciju objekta u iznosu od 1,7 miliona KM. 

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Stipendije za djecu bez oba roditelja s područja općine Novo Sarajevo
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 07.05.2024.
Podrška službama zaštite i spašavanja
70%
30%

7

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 30.04.2024.
Kante za dvolinijsko prikupljanje otpada
57%
43%

4

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca