Obnova vrtića “Narcis“


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

43

GLASAJ

0

14.03.2023.

Predlagač/ica: Hasan Tanović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Usvojena

U prostorijama Općine Novo Sarajevo održana je prezentacija projektnog prijedloga idejnog arhitektonskog rješenja vrtića ”Narcis“, kao i makete projektnog prijedloga. Idejno rješenje su predstavili predstavnici i predstavnice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Adnan Pašić, Zulejha Šabić-Zatrić i Ena Osmanović.

Dopuna 14.3.2023. godine:

Tokom marta 2023. godine započelo je uklanjanje objekta nekadašnjeg vrtića “Narcis” u Ulici grbavička. Općina Novo Sarajevo dobila je urbanističku saglasnost za izgradnju novog vrtića te je idejnim rješenjem predviđeno da sadrži prizemlje, sprat i potkrovlje, podrumsku etažu, prostor za dvije jasličke i jednu mješovitu grupu, čajnu kuhinju i trpezariju. Na spratu je predviđen prostor za četiri vrtićke grupe. Vrijednost ugovora je 9.800 KM, a rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana. 

Ovo je jedan od tri vrtića koja su u planu za obnovu, pored vrtića “Ciciban” i “Kolibri”.

Fotografija: novosarajevo.baDetaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 14.09.2023.
Škola plivanja: Općina Novo Sarajevo obezbijedila sredstva za obuke osnovaca
100%

15

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 12.09.2023.
Podrška poduzetništvu na području Općine Novo Sarajevo
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 07.09.2023.
Rekonstrukcija travnjaka na području Novog Sarajeva
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca