Riad Idrizović

0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija
Funkcija
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje i javna priznanja
Broj osvojenih glasova
924
;
Pitanje:

Odavno se priča da će se napraviti nova škola u Pofalićima. Šta je s tim? Stara je užasna - prozori su toliko stari i ne mogu se otvarati, buka od automobila ometa nastavu - garantujem da, ako se uradi samo jedno kvalitetno ispitivanje objekta, djeca bi bila hitno evakuisana u drugu zgradu.

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Vezano za planove sa zapuštenim prostorom STROJERADA na Grbavici, koji su planovi za ovaj dio općine, jer postoje glasine da se tu namjerava graditi višespratnica, a znamo da zbog problema za zagađenjem zraka takva gradnja nije dozvoljena uz vjetrokoridore?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Kad će biti popravljeni svi prelazi preko tramvajskih šina na svim semaforima/prelazima cijelom dužinom tramvajske pruge, naročito od Pofalića od Ilidže, u oba pravca? Uklonite polomljene kocke koje zapinju građanima i svakodnevno se povređuju! To je prioritet br. 1!

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Da li ćete pokrenuti neku inicijativu za pomoć/podršku, od strane Općine Novo Sarajevo, pri uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju iz socijalno ugroženih porodica u obrazovni proces?- djece sa razvojnim i genetskim poremećajima autističnog spektra, kašnjenje i poremećaji u razvoju govora, intelektualne poteškoće, Downov sindrom, problemi u emocionalnom razvoju i ponašanju, poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti, traumatske povrede mozga, cerebralna paraliza, itd. 

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovani Riade,Ovim putem želimo da izrazimo zahvalnost Vama kao općinskom vijećniku da ste prisustvovali savjetu MZ Pofalici 1,zadnjem sastanku u opcini, da ste izašli na teren i prepoznali dugogodišnji problem povodom ulice Orasacka odnosno prilaznog puta koji građani ove ulice imaju do svoji porodični kuca..prepoznali ste nas problem i problem naše općine i izašli sa idejama kako riješiti novonastalu situaciju..problem smo takoder delegirali preko Vas kao općinskog vijećnika na druge predstavnike i zaintereisrane strane u opcini i nadamo se daljnjoj saradnji i rijesavanju pristupa našim kućama..zahvalni građani ulice Orasacka..predstavnik Fadil Imamovic

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 1