Pitanje:

Vezano za planove sa zapuštenim prostorom STROJERADA na Grbavici, koji su planovi za ovaj dio općine, jer postoje glasine da se tu namjerava graditi višespratnica, a znamo da zbog problema za zagađenjem zraka takva gradnja nije dozvoljena uz vjetrokoridore?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Tea Kulenović

0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija
Funkcija
Zamjenica u Komisiji za budžet i finansije
Broj osvojenih glasova
849
;