Pitanje:

Kad će biti popravljeni svi prelazi preko tramvajskih šina na svim semaforima/prelazima cijelom dužinom tramvajske pruge, naročito od Pofalića od Ilidže, u oba pravca? Uklonite polomljene kocke koje zapinju građanima i svakodnevno se povređuju! To je prioritet br. 1!

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Bahrudin Delić

0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Predsjednik Komisije za poslove iz stambene oblasti
Broj osvojenih glasova
635
;