Pitanje:

Odavno se priča da će se napraviti nova škola u Pofalićima. Šta je s tim? Stara je užasna - prozori su toliko stari i ne mogu se otvarati, buka od automobila ometa nastavu - garantujem da, ako se uradi samo jedno kvalitetno ispitivanje objekta, djeca bi bila hitno evakuisana u drugu zgradu.

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Bahrudin Delić

0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Predsjednik Komisije za poslove iz stambene oblasti
Broj osvojenih glasova
635
;