Pitanje:

Poštivani Bahrudine,Ovim putem građani ulice Orasacka žele posebno da se zahvale na Vašem prisustvu na poslednjem sastanku u općini a povodom rijesavanja pristupnog puta našim porodičnim kućama.Posebno želimo istaći Vaše ideje iznesene na sastanku a takodzer pohvaliti Vas izlazak na teren u cilju pronalaženja puta da se ovaj dugogodišnji problem riješi ..Zahvalni građani ulice Orasacka -Predstavnik ulice Fadil Imamovic

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Bahrudin Delić

0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Predsjednik Komisije za poslove iz stambene oblasti
Broj osvojenih glasova
635
;