Pitanje:

Poštovani, kada će biti riješeno pitanje pothodnika u Hrasnom. Obećali ste. Mi čekamo. Moramo prelaziti magistralnu cestu sa djecom jer liftovi ne rade, a o sigurnosti i sumnjivim licima koja se tu skupljaju da i ne govorimo. Građani žele konkretnu promjenu, evo i ovu platformu promovišete na društvenim mrežama, a niste se udostojili dati odgovor niti na jedno postavljeno pitanje. Srdačan pozdrav.

Odgovor:

Poštovani,

rješavanje ovog problema je jedan od ključnih prioriteta nove administracije. Općina Novo Sarajevo ga još uvijek nije dobila na upravljanje.

Još sredinom februara je dogovoreno da se intenziviraju sve aktivnosti i ubrzaju potrebne procedure oko prikupljanja potrebne dokumentacije što je preduslov za primopredaju ovog saobraćajnog objekta Općini Novo Sarajevo, a čime bi se u narednom periodu na adekvatan način vodilo računa o održavanju pothodnika i povećanju sigurnosti građana.

Pothodnik je još uvijek u nadležnosti Direkcije za puteve KS koja je implementator realizacije projekta izgradnje Južne longitudinale, a Općina Novo Sarajevo je u više navrata iskazala interes da preuzme održavanje istog.

Dogovorili su konkretni koraci za naredni period kako bi se što prije stvorile sve prepreke, te riješio ovaj dugogodišnji problem održavanja i upravljanja pothodnikom u okviru novoizgrađenog kružnog toka u naselju Hrasno brdo na trasi Južne longitudinale. 

Dokumentacija je u izradi, očekujemo skoro završenje svih procesa.


Lijep pozdrav

Hasan Tanović

67%
Broj pitanja: 137
Broj odgovora: 92
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
18610
;