Pitanje:

Koliko se asistenata u nastavi angažuje u školarna koje su na području općine Novog Sarajeva? (Službi za obrazovanje, kulturu i sport)

Odgovor:

Poštovani, 

molimo da odgovore na stručna/tehnička pitanja koja su vezana za rad navedene službe potražite putem e-mail adresa:

[email protected]
[email protected]

Lijep pozdrav

Hasan Tanović

67%
Broj pitanja: 137
Broj odgovora: 92
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
18610
;