Pitanje:

Koji su problemi i kada će se nastaviti radovi na izgadnji podzemne garaže u ulici Kolodvorska, preko puta Hitle pomoći ?

Odgovor:

Poštovani,

kao što je navedeno u nekom od prethodnih odgovora niz je tehničkih problema, od kojih je najveći u ovom trenutku izmiještanje instalacija za telekominikacije i električnu energiju. 

Međutim, timovi BH Telekoma, Elektrodistribucije, Ministarstva saobraćaja kS, Zavoda za izgradnju KS i Općine Novo Sarajevo su u svakodnevnoj komunikaciji i na terenu zajedno sa izvođačima radova i radovi se obavljaju prema sadašnjem planu. 

Čim se steknu uslovi i realna procjena kada će radovi biti okončani, javnost će biti obaviještena. 

Svi nas čvrsto uvjeravaju da će radovi biti završeni tokom voog ljeta. 


Lijep pozdrav


Hasan Tanović

67%
Broj pitanja: 137
Broj odgovora: 92
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
18610
;