Najavljeni projekti u vrijednosti 1,5 milliona KM


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

93%
7%

14

GLASAJ

1

20.02.2024.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Na Zboru građana/ki na Vratniku održanom 16. februara 2024. godine, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić predstavio je planove za 2024. godinu, za čiju je provedbu potrebno oko 1,5 miliona KM, saopćeno je iz Općine.

Ovom prilikom posebno je istaknuta planirana realizacija druge faze projekta rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u Ulici Mačkareva.

Najavljena je sanacija dijela Ulice Čebedžije donje od broja 22 do broja 26 u dužini od 60 metara; dijela Ulice nevjestina u dužini od 300 metara te dijela Ulice Poddžebhana u dužini od 100 metara. Planirana je, zatim, sanacija kaldrmisanog stepeništa u Ulici Mačkareva od broja 30 do broja 44; u Ulici tabijska kod broja 1; u Ulici Čebedžije donje od broja 1 do broja 15, kao i kaldrme u užem jezgru Vratnik-mejdan II faza i sanacija kamenog popločanja na području uže jezgre Vratnik-mejdan II faza. Sanacija i izgradnja zida planirane su u Ulici Ispod oraha od broja 12 do broja 18, u dužini oko 45 metara; u Ulici Čebedžije donje do broja 19, u dužini od 15 metara, kao i izgradnja zida u Ulici Mustaj-bega Ličkog u dužini od oko 15 metara. Na području mjesne zajednice Vratnik planirana je i sanacija rasvjete, kao i projekat rasvjete tunela “Vratnik”, navodi se na stranici Općine Stari Grad.

Na Zboru je najavljena i izrada novog regulacionog plana “Vratnik”, kako bi se omogućilo bolje planiranje budućeg razvoja ovog naselja.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Lokalne procedure 14.05.2024.
Dodjela sredstava za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

21

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 13.05.2024.
Uklanjanje ruševnih objekata u Starom Gradu
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 10.05.2024.
Opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Irfan Čengić
SDP BiH
Načelnik
Seid Škaljić
Samostalni vijećnik/ca
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca