Javni poziv za sufinansiranje troškova liječenja u slučaju malignih oboljenja


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

8

GLASAJ

0

03.05.2023.

Predlagač/ica: Edin Delić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Zdravstvo
Status: U proceduri

Gradonačelnik Lukavca Edin Delić objavio je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova liječenja u slučaju malignih oboljenja lica s područja Lukavca. 

Kako bi ostvarila pravo za sufinansiranje troškova liječenja u slučaju malignih oboljenja, osoba koja podnosi zahtjev za sufinansiranje treba da: 

 1. ima prebivalište na području Lukavca, i to najmanje godinu neprekidno prije podnošenja zahtjeva,

 2. dostavi kućnu listu ovjerenu kod nadležnog organa,

 3. dostavi medicinsku dokumentaciju koju je izdala nadležna zdravstvena ustanova ili stručni tim iz oblasti zdravstva, koja ne može biti starija od šest mjeseci,

 4. ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja u roku pet godina nakon uspostavljanja dijagnoze, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja, 

 5. posjeduje aktivan transakcijski račun otvoren u banci.

Podnosioci/teljice zahtjeva u tom smislu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev (možete ga preuzeti klikom na opciju “Preuzmite tekst inicijative/odluke”),

 2. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),

 3. prijavu mjesta prebivališta/boravišta (obrazac PBA-4, original ili ovjerena fotokopija),

 4. ovjerenu fotokopiju lične karte, 

 5. kućnu listu ovjerenu kod nadležnog organa (original),

 6. medicinsku dokumentaciju koju je izdala zdravstvena ustanova ili stručni tim iz oblasti zdravstva (ne stariju od šest mjeseci),

 7. potvrdu/uvjerenje iz banke o aktivnom transakcijskom računu, ne stariju od tri mjeseca  (original ili ovjerena kopija). 

Grad će sufinansirati troškove u maksimalnom iznosu do 500 KM.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada i ostaje otvoren do kraja tekuće godine ili do utroška planiranih budžetskih sredstava.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca