Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac dobilo tri nova člana


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

60%
40%

3

GLASAJ

2

18.04.2023.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Usvojena

U prostorijama Gradske uprave Lukavac potpisan je Sporazum o partnerstvu na realizaciji aktivnosti u okviru projekta „3P-Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo“. 

Sporazum je potpisan između članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Lukavac, odnosno glavnog partnera u projektu, Grada Lukavac, kojeg predstavlja gradonačelnik Edin Delić, i partnera, koje predstavlja realni sektor “Lović & CO”  d.o.o. Lukavac, PMP “Mikron Metalno” d.o.o. Lukavac, “Metalis Mi” Devetak i PROVISION d.o.o. Lukavac.

Sporazum se odnosi na realizaciju aktivnosti iz programa prekvalifikacije lica koja su na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, Biro Lukavac, i koja su se prijavila na Javni poziv za prekvalifikaciju za zanimanja za koja je potrebu iskazao realni sektor i tržište rada (CNC operater, zavarivač, bravar i tehničar računarstva). Radi se o deset mladih ljudi koji će nakon teoretskog dijela nastave u JU Srednja elektromašinska škola Lukavac, partnera u projektu, stručnu praksu obavljati u kompanijama – partnerima i potpisnicima ovog sporazuma.

Finansijsku podršku za prekvalifikaciju i stručnu obuku obezbijedila je Evropska unija putem LEP II projekta koji realizuje i implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Lukavac pristupila su još tri nova člana, Voith hydro Bosnia, Baupartner i Imel d.o.o. Lukavac, kompanije koje su također iskazale spremnost i potrebu da se aktivno uključe u rad LPZ Lukavac.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca