Poboljšanje sigurnosti u zgradama kolektivnog stanovanja


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

89%
11%

25

GLASAJ

3

13.12.2022.

Predlagač/ica: Hasan Tanović i Robert Pleše
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: U proceduri

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše 13.12.2022. godine održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo te predstavnicima upravitelja zgrada kolektivnog stanovanja o realizaciji projekta poboljšanja sigurnosti u zgradama kolektivnog stanovanja i monitoringa liftova.

Predstavnici firme Monitoring d.o.o. održali su prezentaciju o razvoju sistema daljinskog nadzora rada lifta i komunikacijskom uređaju za daljinski nadzor, a čijom bi se upotrebom uveliko unaprijedila sigurnost rada liftova starije generacije.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 15.07.2024.
Izgradnja objekta za društvene namjene
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 09.07.2024.
Sanacija klizišta na području općine Novo Sarajevo
82%
18%

9

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.07.2024.
Penzioneri/ke Novog Sarajeva uz julsku penziju dobit će po 50 K
56%
44%

5

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Predlagač
Robert Pleše
NS
Predlagač
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca