Hiljadu besplatnih članarina u Biblioteci Sarajeva za građane/ke Novog Sarajeva


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

17

GLASAJ

0

03.06.2023.

Predlagač/ica: Ahmed Kosovac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Sredinom februara 2023. godine Hasan Tanović, načelnik Općine Novo Sarajevo, i Merima Lendo, direktorica JU Biblioteka Sarajeva, potpisali su Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu 15.000 KM. Ugovor je potpisan u odjeljenju ove javne ustanove u Dječijoj kući, a s ciljem osiguravanja sredstava za finansiranje besplatnih godišnjih članarina za građane/ke Novog Sarajeva.

Načelnik Tanović istakao je da će svi oni koji budu željeli koristiti ove besplatne članarine moći pozajmljivati knjige u svim pozajmnim odjeljenjima JU Biblioteka Sarajeva te da se u odnosu na prošlu godinu dodjeljuju 334 članarine više. Ahmed Kosovac, vijećnik Općinskog vijeća čija je inicijativa bila da se obezbijede besplatne članarine, kazao je da je zadovoljan što su prošle godine podijeljene sve članarine, kao i što je rastao broj novih korisnika ove javne ustanove.

Učlanjenjem u jedno od tri pozajmna odjeljenja, koja se nalaze u ulicama Džemala Bijedića i Paromlinska te u objektu Dječija kuća na Grbavici, građani/ke stiču pravo korištenja usluga u svih šesnaest pozajmih odjeljenja kojima raspolaže JU Biblioteka Sarajeva.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 30.05.2023.
Općina Novo Sarajevo podržala rad Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 25.05.2023.
Nova parking mjesta u naselju Hrasno
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 19.05.2023.
Općina Novo Sarajevo pomaže penzionerima/kama
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Ahmed Kosovac
NS
Predlagač
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca