Pitanje:

Poštovani, da li se održala sjednica OV i da li je pitanje, vezano za rješavanje problema parkiranja u našem naselju, iz naslova ove teme, pokrenuto? Pola godine je prošlo, a nije se ništa desilo. Niko me ne može ubijediti, a ni ostale stanare, da se ovaj problem za 6 mjeseci nije mogao riješiti na adekvatan način. Pozdrav!

Pitanje na inicijativi/odluci: Rješavanje problema parkiranja i pristupa stambenoj zgradi u Ulici Džemala Bijedića

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Riad Idrizović

0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija
Funkcija
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje i javna priznanja
Broj osvojenih glasova
924
;