Pitanje:

Poštovani Vijećnici, poštovani Načelniče. Prošli su mjeseci i mjeseci od eskalacije problema parkiranja u našoj ulici, kao i pokretanja inicijative za rješavanje istog. Samo da vas sve obavijestim da se do dana današnjeg ništa, ali apsolutno ništa nije desilo, ni u tragovima. A imali smo neku nadu...

Pitanje na inicijativi/odluci: Rješavanje problema parkiranja i pristupa stambenoj zgradi u Ulici Džemala Bijedića

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Edin Rovčanin

0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Stranka
SBBBiH
Kratka biografija
Funkcija
Član Komisije za za izbor i imenovanje i javna priznanja
Broj osvojenih glasova
270
;