Sve inicijative/odluke
  Ekonomija 08.12.2023.
75%
25%

6

GLASAJ

2

Budžet Općine Travnik za 2024. godinu veći za 11 posto u odnosu na 2023. godinu
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 07.12.2023.
100%

16

GLASAJ

0

Besplatni termini na klizalištu za najmlađe
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 29.11.2023.
74%
26%

17

GLASAJ

6

Rekonstrukcija Bosanske ulice
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 20.11.2023.
100%

8

GLASAJ

0

Besplatno predavanje za djecu i roditelje na temu “Ekranizam”
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 17.11.2023.
90%
10%

9

GLASAJ

1

Javni poziv za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 14.11.2023.
85%
15%

22

GLASAJ

4

Rekonstrukcija lokalnog puta Dub – Vlašić
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 09.11.2023.
80%
20%

8

GLASAJ

2

Prezentacija realiziranih projekata i potpisivanje Aneksa i Memoranduma o saradnji
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 09.11.2023.
89%
11%

8

GLASAJ

1

Dodijeljena finansijska sredstva Općini Travnik za realizaciju dva projekta
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 07.11.2023.
100%

13

GLASAJ

0

Stvaranje preduslova za očuvanje rijeke Lašve
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 06.11.2023.
100%

14

GLASAJ

0

Besplatna registracija obrta digitalnim putem
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 30.10.2023.
  Ekologija 30.10.2023.
94%
6%

15

GLASAJ

1

Unapređenje saradnje i uvezivanje nadležnih organa u svrhu smanjenja divljih deponija
0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 27.10.2023.
100%

15

GLASAJ

0

Osnivanje profesionalne vatrogasne jedinice kao dio Službe za civilnu zaštitu
0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 27.10.2023.
100%

17

GLASAJ

0

Usvojen Nacrt odluke o komunalnom redu na turističko-rekreacionim područjima “Vlašić”
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 23.10.2023.
79%
21%

11

GLASAJ

3

Javni poziv za dodjelu sredstava fizičkim licima iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 19.10.2023.
100%

11

GLASAJ

0

Javno dostupni podaci putem nove platforme Webcity
0 pitanja / 0 odgovora
Stranica 1 od 12